О извођачу
Јелена Јанковић-Бегуш

Јелена Јанковић-Бегуш докторирала је на Катедри за музикологију Факултета музичке уметности у Београду (2022). На истој катедри завршила је основне студије музикологије (1999), а 2006. године је магистрирала на Универзитету уметности у Београду, на УНЕСКО катедри – Интердисциплинарни програм Културна политика и менаџмент: интеркултурализам и медијација на Балкану, стекавши паралелно и Мастер диплому Универзитета "Лимијер" – Лион 2 (Француска). У оквиру магистарских студија, као добитница стипендије Владе Француске, боравила је на тромесечној пракси у Националној опери у Лиону.

Други пут је била стипендисткиња Владе Француске у школској 2009/2010. години и стекла Мастер 2 диплому Универзитета "Дофин" у Паризу у области руковођења установама културе. Усавршавала се у области менаџмента у култури и на семинарима у Аустрији и Немачкој. Од 2014. године је запослена у Центру београдских фестивала (ЦЕБЕФ), у коме ради као продуцент Београдских музичких свечаности (БЕМУС), уредник и продуцент концертне сезоне, националних и међународних пројеката. Члан је Управног одбора ЦЕБЕФ-а, као представник запослених.

Од 2021. до 2023. године била је локални координатор успешног пројекта #synergy Sharpening the capacities of the classical music industry in the Western Balkans, кофинансираног од стране Европске комисије, који је представљао сарадњу шест међународних фестивала и промовисао 12 композитора и 30 младих извођача из региона Западног Балкана.

Активна је и у области научноистраживачког рада, а њену примарну област интересовања чине интердисциплинарна истраживања савременог српског и европског музичког стваралаштва и њихове рецепције у домаћим и међународним оквирима, као и анализа уметничких фестивала и институција. Објавила је више од тридесет оригиналних научних студија и десетак приказа у значајним међународним и националним зборницима радова и стручним часописима. Тренутно припрема монографију о српском композитору и академику Властимиру Трајковићу.

Ангажована је као рецезенткиња у српским и иностраним музиколошким часописима. Била је уредница и коуредница научних зборника у издању Музиколошког друштва Србије (чија је чланица од оснивања), као и великог броја разноврсних публикација. Учествовала је на међународним научним скуповима и конференцијама у Србији и иностранству (Швајцарска, Француска, Белгија, Шпанија, Грчка, Словенија, Бугарска).

Као признање за њене досадашње резултате у области научноистраживачког рада, Министарство науке, технолошког развоја и иновација доделило јој је звање Научног сарадника, 2023. године. Ангажована је као експерт Европске комисије за оцењивање пројеката у оквиру програма Креативна Европа (од 2018) и Хоризонт (од 2021). Године 2018. добила је Захвалницу Другог програма Радио Београда за дугогодишњу успешну сарадњу.
Остали извођачи фестивала Раванелиус 2024.