О извођачу
Маријана Милошевић

Маријана Милошевић je ауторка Музичког центра Бим Бам, који окупља децу старости од 6 месеци до 15 година у 15 градова Србије, Црне Горе, Републике Српске, Хрватске и Босне и Херцеговине, јесте Маријана Милошевић, музички педагог и NLP тренер. Заслужна је за више акредитованих семинара за запослене у образовању у Србији и Црној Гори од 2009. године. Од 2016. године је стручни сарадник NTC програма, који се бави раном музичком стимулацијом.

Посебни акценат у акредитованим семинарима дат је на практичном приступу развоја музичких потенцијала искључиво кроз игру. Маријана Милошевић је ауторка више књига и радних свезака намењених раној музичкој стимулацији и едукацији деце, као и издања из области неуро-лингвистичког програмирања, те првих музичких дидактичких и едукативних материјала за рано музичко описмењавање деце раличитог узраста.

Такође је и ауторка међународне Бим Бам конференције намењене запосленима у образовању који користе музику у свом раду. Бави се едукацијом запослених у образовању и родитељима широм региона. Сарадник је Guitar Art Академије и задужена је за рану музичку стимулацију и едукацију деце млађег узраста, као и за часове клавира за децу и одрасле.

*****

Циљ радионица Музичког центра 'Бим Бам' јесте да се кроз игру пробуди интересовање деце за музичко образовање. Досадашњи исходи радионица обухватају дечије препознавање музичких симбола и инструмената, композиција које су слушали, историјске занимљивости о ауторима, времену и приликама епоха, као и симулацију телесним покретима и свирање на одговарајућим инструментима.

У погледу метода и техника рада примењен је интерактиван приступ искључиво кроз игру. После дводневних радионица, деца ће бити у прилици да покажу неке од активности родитељима и заинтересованој публици, а циљ јавног часа је показати родитељима колико је музичка стимулација и едукација моћна за обликовање дечјег интелектуалног напретка.
Остали извођачи фестивала Раванелиус 2024.